Bible kralická - Mt 4,2

Mt 4,2 A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.