Bible kralická - Mt 28,19

Mt 28,19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,