Bible kralická - Mt 22,36-40

Mt 22,36 Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?
Mt 22,37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.
Mt 22,38 To jest přední a veliké přikázání.
Mt 22,39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
Mt 22,40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.