Bible kralická - Mt 22,29

Mt 22,29 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží.