Bible kralická - Mt 16,6

Mt 16,6 Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.