Bible kralická - Mt 15,13

Mt 15,13 A on odpovídaje, řekl: Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude.