Bible kralická - Mt 14,23

Mt 14,23 A rozpustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.