Bible kralická - Mt 11,14

Mt 11,14 A chcete-li přijmouti: Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.