Bible kralická - Mt 10,17

Mt 10,17 Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati.