Bible kralická - Mt 1,25

Mt 1,25 Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.