Bible kralická - Mal 4,5

Mal 4,5 Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný,