Bible kralická - Lv 19,27

Lv 19,27 Nebudeš střihati vlasů hlavy své okrouhle, aniž zohaví kdo brady své.