Bible kralická - L 5,16

L 5,16 On pak odcházel na pouště, a modlil se.