Bible kralická - L 4,5-7

L 4,5 I vedl jej ďábel na horu vysokou, a ukázal mu všecka království okršlku země pojednou.
L 4,6 A řekl jemu ďábel: Toběť dám tuto všecku moc i slávu těchto království, nebo mně dána jest, a komuž bych koli chtěl, dám ji.
L 4,7 Protož ty pokloníš-li se přede mnou, budeť všecko tvé.