Bible kralická - L 21,28-30

L 21,28 A když se toto počne díti, pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.
L 21,29 I pověděl jim podobenství: Patřte na fíkový strom i na všecka stromoví.
L 21,30 Když se již pučí, vidouce to, sami to znáte, že blízko jest léto.