Bible kralická - L 21,25-27

L 21,25 A budouť znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití,
L 21,26 Takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. Nebo moci nebeské pohybovati se budou.
L 21,27 A tehdyť uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou.