Bible kralická - Jk 4,7

Jk 4,7 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.