Bible kralická - Jb 1,6

Jb 1,6 Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně.