Bible kralická - J 7,50-52

J 7,50 I dí k nim Nikodém, ten, jenž byl přišel k němu v noci, kterýž byl jeden z nich:
J 7,51 Zdali Zákon náš soudí člověka, leč prve uslyší od něho a zví, co by činil?
J 7,52 Odpověděli a řekli jemu: Zdali i ty Galilejský jsi? Ptej se, žeť žádný prorok od Galilee nepovstal.