Bible kralická - J 6,55b

J 6,55 Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.