Bible kralická - J 17,17

J 17,17 Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.