Bible kralická - J 10,14-16

J 10,14 Já jsem ten dobrý pastýř, a známť ovce své, a znajíť mne mé.
J 10,15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a duši svou pokládám za ovce.
J 10,16 A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden pastýř.