Bible kralická - Iz 43,5

Iz 43,5 Nebojž se, nebo já s tebou jsem. Od východu zase přivedu símě tvé, a od západu shromáždím tě.