Bible kralická - Iz 42,8

Iz 42,8 Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.