Bible kralická - Iz 2,22

Iz 2,22 Přestaňtež doufati v člověku, jehož dýchání v chřípích jeho jest. Nebo zač má jmín býti?