Bible kralická - Gn 4,3-5

Gn 4,3 Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.
Gn 4,4 Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
Gn 4,5 Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.