Bible kralická - Gn 32,3

Gn 32,3 Poslal pak Jákob posly před sebou k bratru svému Ezau, do země Seir, do kraje Idumejského.