Bible kralická - Gn 25,1

Gn 25,1 Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu.