Bible kralická - Gn 21,21

Gn 21,21 Bydlil pak na poušti Fáran; i vzala mu matka jeho ženu z země Egyptské.