Bible kralická - Ga 6,2

Ga 6,2 Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.