Bible kralická - Ga 6,1-5

Ga 6,1 Bratří, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.
Ga 6,2 Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
Ga 6,3 Nebo zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí.
Ga 6,4 Ale díla svého zkus jeden každý, a takť sám v sobě chválu míti bude, a ne v jiném.
Ga 6,5 Neb jeden každý své břímě ponese.