Bible kralická - Fp 3,7

Fp 3,7 Ale to, což mi bylo jako zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu.