Bible kralická - Ex 20,8

Ex 20,8 Pomni na den sobotní, abys jej světil.