Bible kralická - Ex 17,8n

Ex 17,8 Přitáhl pak Amalech, a bojoval s Izraelem v Rafidim.
Ex 17,9 I řekl Mojžíš k Jozue: Vybeř nám některé muže, a vytáhna, bojuj s Amalechem; já zítra státi budu na vrchu hory, a hůl Boží v ruce své míti budu.