Bible kralická - Ef 1,22n

Ef 1,22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
Ef 1,23 Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.