Bible kralická - Dt 23,17

Dt 23,17 Nebude nevěstka žádná z dcer Izraelských, ani nečistý smilník z synů Izraelských.