Bible kralická - Zj 21,14

Zj 21,14 A zed městská měla základů dvanácte, a na nich jména dvanácti apoštolů Beránkových.