Bible kralická - Zj 2,10.25

Zj 2,10 Nebojž se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života.
Zj 2,25 Avšak to, což máte, držte, dokavadž nepřijdu.