Bible kralická - Tt 3,5.7

Tt 3,5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,
Tt 3,7 Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného.