Bible kralická - Tt 3,4

Tt 3,4 Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha,