Bible kralická - Tt 2,7

Tt 2,7 Ve všech věcech sebe samého vydávaje za příklad dobrých skutků, a zachovávaje v učení celost, vážnost,