Bible kralická - Tt 2,2

Tt 2,2 Starci ať jsou střízliví, vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti.