Bible kralická - Tt 1,4

Tt 1,4 Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Pána Jezukrista Spasitele našeho.