Bible kralická - Tt 1,14

Tt 1,14 Nešetříce Židovských básní, a přikázání lidí těch, jenž se odvracují od pravdy.