Bible kralická - Sk 7,58

Sk 7,58 A vyvedše jej z města, kamenovali ho. A svědkové složili roucha svá u noh mládence, kterýž sloul Saul.