Bible kralická - Sk 3,15.17

Sk 3,15 Ale dárce života zamordovali jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.
Sk 3,17 Ale nyní, bratří, vím, že jste to z nevědomí učinili, jako i knížata vaše.