Bible kralická - Sk 3,15

Sk 3,15 Ale dárce života zamordovali jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.