Bible kralická - Sk 3,14

Sk 3,14 Vy pak svatého a spravedlivého odepřeli jste se a prosili jste za muže vražedníka, aby vám byl dán.