Bible kralická - Sk 23,2

Sk 23,2 Tedy nejvyšší kněz Ananiáš kázal těm, kteříž tu stáli, aby jej bili v ústa.