Bible kralická - Sk 22,4

Sk 22,4 Kterýž jsem se této cestě protivil až k smrti, svazuje a dávaje do žaláře i muže i ženy,